Skip to content

Jak nie dać się wyrolować, czyli kalkulacja kosztów pożyczki

Opcje przedłużenia terminu spłaty czy też rozłożenia pożyczki na kilka rat wymagają od klienta liczenia się z kosztami. Chociaż wygodne i niekiedy niezbędne, opcje te również kosztują i czasami warto się zastanowić, czy nie lepiej po prostu narazić si na kilka dni odsetek. Dużo zależy od firmy, w której mamy zaciągniętą pożyczkę. Niektóre parabanki cenią sobie te rozwiązania i mogą żądać do kilkuset złotych więcej za prolongatę czy rozbicie zobowiązania na raty. Do tego koszty te bywają bardzo różne, trzeba więc, chcąc skorzystać ze wspomnianych opcji, zapytać wcześniej o ich cenę. Jeśli natomiast chodzi o odsetki, ich wartość jest ograniczona progiem 14% w skali roku. Można więc łatwo policzyć, że spóźniając się kilka dni ze spłatą chwilówki w wysokości 500 czy 5000 zł będzie to niewielka dopłata do całości kwoty (kilkadziesiąt zł). W porównaniu z kosztem przedłużenia to nie tylko oszczędność finansowa, ale także brak konieczności wypełniania wielu różnych dokumentów, składania dodatkowych wniosków i czekania na rozpatrzenie. Gorzej, jeśli firma nie poprzestanie na odsetkach i wyśle monity pocztą lub wykona kilka telefonów. Wtedy koszt takiego opóźnienia zwiększa się, ale wciąż nie jest to kwota przewyższająca koszt prolongaty i jeśli chodzi istotnie o kilka dni, warto spróbować przeczekać. Dłuższa zwłoka nie jest wskazana, zwłaszcza że ignorowanie monitów i telefonów prowadzi do wysłania pod adres klienta osoby pełniącej funkcję indykatora terenowego, którego praca kosztuje (oczywiście nie firmę).

Gdy dług wciąż jest

Każdy niespłacony dług to duży problem. I nie chodzi tu tylko o narastające koszty, ale na możliwość bycia wpisanym do baz jako nierzetelny pożyczkobiorca. Opóźnienia z regulacją zobowiązania pojawi się najpierw w BIK (wystarczy zwlekać około miesiąca), a później w rejestrach dłużników – KRD, BIG. Powstanie takich wpisów utrudni poważnie wszelkie dalsze inwestycje, uniemożliwi otrzymanie kredytu bankowego czy zakup czegokolwiek na raty. Żeby móc znów mieć czyste bazy, trzeba będzie złożyć wniosek o wykreślenie wpisów, naturalnie po uregulowaniu zobowiązań. Trzeba więc zrobić wszystko, by uregulować zadłużenie zanim firma zdecyduje się wysłać dane na temat kolejnego dłużnika do odpowiednich rejestrów.